Психология секса blog

Опубликовано: 02.07.2016.

Запознаване аудиторията с видовете комуникация и взаимодействие. Разкриване особеностите на функционалното и дисфункционалното патологично взаимодействие.

Психология секса blog

Материалът съдържа теоретична част, представена чрез презентация, примери и упражнение. Лекцията включва четири отделни презентации и упражнение в края на сесията. Когато говорим за комуникация, тя трябва да се схваща като интеракция, като трансакция. Един индивид може да участва в комуникация, без да комуникира. Например, човек може да мълчи, да се движи, да издава шумове, но да не комуникира. По същия начин, той психология секса blog, чува, улавя миризми, чувства и пак да не комуникира.

Аналоговата комуникация изразява взаимоотношенията между хората, например ухажването, желанието за съвместен живот, близостта, невербалната комуникация докосване, милване и психология секса blog. Аналоговият език притежава семантика, но не разполага с точен език за психология секса blog на взаимоотношенията, то есть думите, които изразяват с прецизна точност нещата.

Психология секса blog

Дигиталната комуникация не изразява взаимоотношения. Тя няма адекватна семантика в областта на взаимоотношенията.

Психология секса blog

Тя има съдържателен характер — това което се говори, темата на общуване, това, което се казва. Симетричното взаимодействие в психология секса blog отношения се обяснява с това, че психология секса blog единият партньор А прави нещо проявява определен тип поведението другият Б отразява това поведение и го развива в още по-голяма степен, след което се разменят ролите и А отразява с нова, още по-голяма степен това поведение.

Формира се цикъл на непрекъснато увеличение, уголемяване, развитие на поведенческия модел. Този тип поведение акцентира на общото и минимизира различното. Здравото симетрично взаимоотношение се отличава с това, че: Ако този тип взаимоотношения се разпаднат, тогава настъпва взаимно отхвърляне, а не до девалидизиране на Аз-овете на всеки един от партньорите.

Психология секса blog

Отхвърлянето е количествен процес и психология секса blog засяга качеството на взаимоотношенията. Той е по-малко психология секса blog от психопатологична гледна точка, в сравнение девалидизирането, което е качествен процес. Този тип води до патология в ескалацията на симетрията.

Патологията при този тип взаимодействие се изразява в конкуренция между партньорите. В психология секса blog сметка този стремеж не е нищо друго освен една непрекъсната борба за надмощие, в която изобилстват конфликти, спорове, кавги, боричкания, в което се заключава и патологията регреса. Семейства от този тип взаимоотношения преминават циклично през ескалация и през примирие.

Последното настъпва поради простата причина, че партньорите не могат да издържат на високия темп, интензивност и сила на надпреварата, а и ресурсите им се изчерпват — нуждаят се от презареждане. След известен период на затишие и примирие, те отново навлизат в цикъл на ескалация. Взаимодопълващото се взаимодействие в семейните отношения се обяснява с психология секса blog, че всеки от партньорите развива различен тип поведение, всяко от което допълва това на другия.

Този тип поведение акцентира на различното и минимизира общото. При този тип поведение взаимоотношенията между партньорите заемат две различни позиции.

Такива са например отношенията между майката и детето. Независимо психология секса blog факта, че партньорите са в различни позиции, техните поведения се допълват взаимно, тъй като заемат цялата ос на отношения, докато при първия тип те са съсредоточени в единия край на оста. Освен това, тези две поведение не се конфронтират или грубо допълват.

По-скоро всеки един от тях се държи по начин, който осигурява и предполага основания за поведението на другия.

Психология секса blog

Нито единия, нито другия взаимно си пречат на този тип поведение или позиция. И още нещо важно. Този тип води до патология в ригидността на взаимодопълването. Това психология секса blog така защото, само при различни позиции партньорите ще могат взаимно да се допълват.

В повечето случаи при него наблюдаваме една растяща фрустрираност и нетърпимост, които водят до отчаяние, психология секса blog, безсилие да променят нещата, абулия психология секса blog на воляотчуждаване от себе си, деперсонализация. Понякога тези следствия могат да засегнат и двамата партньори. От терапевтична гледна точка е интересен факта, че този тип взаимодействие може да се диагностицира само ако се работи с двойката, а не отделно с всеки.

Оказва се, че във външните си взаимоотношения напр.

Психология секса blog

Ако този тип взаимоотношения се разпаднат, тогава настъпва взаимно девалидизиране, а не до отхвърляне Аз-а на всеки един от партньорите. В този смисъл девалидизирането е много по-значим процес качествен, настъпва обезценяване от психология секса blog гледна точка, в сравнение отхвърлянето на вечно конфликтуващите партньори, затънали в по-малко или повече открити кавги. Всички комуникационни размени са само психология секса blog типа: Вацлавик задава един от прословутите в семейното интервю въпроси: По-нататък в интерпретацията няма никакво значение това какво разказват двамата по съществото за запознанството си.

Значение за терапевта има единствено естеството на комуникацията, то есть кой каква позиция заема, спрямо психология секса blog на другия, кой как реагира на казаното от партньора си — потвърждава, примирява, отхвърля, игнорира, противопоставя се и пр. Преди да направим разрез на този случай психология секса blog добре да назовем някои общи правила, характерни за отношенията на психология секса blog симетрия, ескалация от психодиагностична гледна точка, които се откриват по време на интервюто:.

Те имат начало, сблъсък и психология секса blog финал. Последният може да бъде завършен или незавършен. Краят винаги се отбелязва с пауза в комуникацията. Предстои сблъсък и открито противопоставяне. Има значение дори продължителността на паузите. Точно тогава двойката навлиза в ескалация, в която започват по-сериозни наддавания за първото място.

Мъжът се стреми към самоутвърждаване, а жената изпитва депресивни симптоми. За да се утвърди, мъжът се нуждае точно от жена в депресия. Примерът илюстрира как двама души успяват да поддържат топло о взаимно подкрепящо взаимоотношения чрез гъвкаво редуване на симетрични с взаимодопълващи се размени.

Особеното тук е, че различията не заплашват взаимоотношенията, а ги укрепват. Всяка една изразена позиция от единият партньор може да бъде обяснена психология секса blog като симетрична или взаимодопълваща се само на фона на казаното от другия. Стимулен материал за презентация: Разстройството се проявява в патологичен страх от затворени пространства, който може да възникне във всякакви затворени пространства: Тя възниква в резултат на прераобработката на предишен травматичен емоционален опит и формирането на ясна асоциация между чувството за опасност и ограничено пространство.

Диагнозата се поставя въз основа на симптомите на пациента историята на болестта от специалист. Наред със страха от открити пространства агорафобиявисочина акрофобиядълбочина батофобия и тъмнина никтофобияклаустрофобията е включена в групата на пространствените фобии. Тя е сред широко разпространените фобии. Клаустрофобията обикновено започва в млада възраст, по-често се открива при жени.

Лечението се назначава извършва от експерти в областта психология секса blog клиничната психология и психотерапия. Клаустрофобията се развива в резултат на взаимодействието на няколко фактора.

В основата на разстройството се крие страхът от смъртта, обусловен от по-ранни необходими, а сега неподходящи начини за реакция на организма към измененията във външната среда. Нашите предци са живели психология секса blog много по-опасен свят, когато способността на човек бързо да напусне откритото пространство, да избяга от капана на врага или хищника е било задължително условие за оцеляване.

Днес ние очакваме съвсем други опасности, но човешкият организъм не е имал време да се преустрои, затова реагира така, както е реагирал в продължение на хиляди години — с тревожност и страх, предизвикани от съвсем други обстоятелства в открито или закрито пространство.

Психология секса blog

Специалистите са единодушни в разбирането, че основата на клаустрофобията при възрастните се формира в детството и много по-рядко в юношеството. По правило пациентите лесно могат да си припомнят ситуации от детството, при които са изпитали силен страх и дори паника. Колкото е по-голямо личното пространство, толкова по-голяма е вероятността от клаустрофобия. Основната роля при формирането на патологичния страх се отрежда на травматичните ситуации, възникнали в ранното детство.

При подобни психология секса blog страхът се закрепва и дори след много години се появява в подобни ситуации. Детето от своя страна не е в състояние да оцени критично поведението на родителя, просто приема това послание и го прави част от живота си.

Ето защо хората, страдащи психология секса blog заболяването отлично разбират необосноваността на психология секса blog си, но не могат да ги превъзмогнат. Пристъпите на клаустрофобия се развиват в затворени пространства. Тревожността често възниква предварително, още при мисълта от необходимо или принудително пребиваване дълго време на едно място или когато няма възможност за напускане на това място, например: При попадане на плашещи го места, болният от клаустрофобия чувства силно безпокойство и се страхува от ограничаване свободата му на действие капан, невъзможно е да избяга.

Много пациенти се страхуват, че няма достатъчно кислород в стаята за дишане. Характерният симптом е усещането за загуба на контрол над собственото поведение. На болният от клаустрофобия му се струва, че светът се разпада, разтваря, губи яснота, а той самият, че не владее контролира себе си, че може да изпадне в несвяст, да умре, да си причини самонараняване или психология секса blog друг начин да прояви своята слабост и безпомощност.

Всъщност, нарушенията в възприемането на себе си и на заобикалящата го психология секса blog се дължат на промяна в дейността на централната и вегетативната нервна система. Надбъбречните психология секса blog изхвърлят голяма доза адреналин. Дишането и сърцебиенето се учестяват, за да се осигури бърза физическа активност. Кръвта се излива от стомаха и червата в момента основното е оцеляването, а не храносмилането и постъпва в мускулите. Жлезите, разположени във всички части на храносмилателния тракт, включително и в слюнчените, започват да отделят по-малко секреция.

В същото време сигнали за опасност от външния свят липсват, а всичко, което пациентът чувства като клаустрофобик са промените във функционирането на организма му. Тази мисъл допълнително усилва тревожността и страха на болния от класустрофобия и стимулира още повече надбъбречните жлези да освобождават допълнително адреналин. Ако пациент, страдащ от клаустрофобия, не може да напусне затвореното пространство, в тялото му се появи вегетативна буря.

Психология секса blog

Развива се паническа атака. След известно време пациентът с клаустрофобия започва да намира начин, за да избегне навлизането в плашещи го ситуации, за да предотврати развитието на поредна паическа атака.

С това страхът от затворените пространства се фиксира закрепва. В тежки случаи такова поведение сериозно ограничава живота на пациент, страдащ от клаустрофобия. Той може да откаже например, добре платена работа, защото тя е свързана с това да психология секса blog в затворено помещение, да спрете да пътешества и пр. Друг характерен симптом на клаустрофобията както и другите фобии се явява страхът от очакването.

Ако пациентът знае, че след известно време той ще бъде в затворено пространство, той започва психология секса blog се тревожи по-рано и да изпитва всички горепосочени вегетативни симптоми, дори и без да се е срещнал с тревожна ситуация в действителност.Copyright © 2018 sroglavstroy.ru